มาเข้าใจเรื่องการโอนลอย(รถมือสอง)

มาเข้าใจหลักการการโอนลอย รถมือสองกัน

ตามลิ้งไปดูบทความนี้  http://www.toyotanon.com/article_detail.php?article_id=327