คำถาม โตโยต้าชัวร์ มีคำตอบ

คำถาม โตโยต้าชัวร์ มีคำตอบ
http://www.toyotasure.com/web/faq/faq_static.aspx


คุณสมบัติของรถรับรองคุณภาพ ( Certified used car) มีอะไรบ้าง
รถรับรองคุณภาพ ของโตโยต้า ชัวร์” เป็นรถที่ไม่เคยมีประวัติชนหนักมาก่อน คำว่า “ชนหนัก” หมายถึงอะไร